Nowości

 • Konkurs - Mały biznes w małych miejscowościach
 • Konkurs "Innowacyjny Elbląg" - wyniki
 • Szkolenie - Społeczny wymiar zarządzania
 • Szkolenie - Zarządzanie projektami wspomagane komputerowo

Ogólne informacje

Centrum Transferu Technologii jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną PWSZ w Elblągu prowadzącą interdyscyplinarną działalność:

 • Badawczą
 • Usługową
 • Szkoleniową
 • Promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii

Usługi

 • Organizowanie i realizacja badań i usług technicznych,
 • Świadczenie usług naukowo-badawczych, szkoleniowych promocyjnych,
 • Świadczenie usług dydaktycznych o charakterze interdyscyplinarnym,
 • Promocja i upowszechnianie osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii, konstrukcji, oprogramowania itp., w szczególności powstałych PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, w ramach Centrum Transferu Technologii,  rozpocznyna współpracę z Telewizją Elbląską, Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz firmą Lufthansa Systems Poland Sp.

CTT może uzyskać dofinansowanie ze środków własnych Uczelni (dotację Rektora) na działalność związaną z promocją wyników badań prowadzonych w Uczelni oraz na finansowanie tematów badawczych wiązanych z przygotowaniem do wykonania usług projektowo-badawczych na zlecenie zewnętrzne.