Bibliografia publikacji pracowników PWSZ w Elblągu do 2016 roku

 

INSTYTUT EKONOMICZNY

  

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ im. Krzysztofa Brzeskiego

 

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

 

INSTYTUT POLITECHNICZNY

 

 

Opublikowany dorobek piśmienniczy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

w czasie ich zatrudnienia na uczelni jest dokumentowany w komputerowym systemie biblioteczno-informacyjnym

funkcjonującym w Bibliotece Uczelnianej.

 

Prosimy pracowników uczelni o przesyłanie ankiet z wykazem publikacji pod adres: Turn on Javascript!

 

 

Zarządzenie Rektora PWSZ w Elblągu w sprawie informacji o dorobku naukowym pracowników PWSZ w Elblągu oraz działań związanych z przyznaniem kategorii naukowej

 

 

 

Wykaz ról autora w przygotowaniu artykułu i typów publikacji

Cechy publikacji

Charakterystyka formalna publikacji

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych o raz dyscyplin artystycznych

 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

* * *

 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE KATEGORYZACJI