Instytut Politechniczny (studia I stopnia - inżynierskie)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Budownictwo - stacjonanalizarne 8 semestrów
Mechanika i budowa maszyn techniki komputerowe w budowie maszyn stacjonarne 8 semestrów
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn stacjonarne 8 semestrów
Sieci i instalacje budowlane - stacjonarne 8 semestrów
Zarządzanie i inżynieria produkcji - NOWOŚĆ! */** - niestacjonarne 8 semestrów
 

Instytut Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego (studia I stopnia - inżynierskie)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych stacjonarne/niestacjonarne 8 semestrów
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe stacjonarne/niestacjonarne 8 semestrów
Informatyka grafika komputerowa i multimedia stacjonarne 8 semestrów
 

Instytut Ekonomiczny (studia I stopnia - licencjackie)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Administracja administracja skarbowa stacjonarne 7 semestrów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji stacjonarne 7 semestrów
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego *** stacjonarne/niestacjonarne 7 semestrów
Ekonomia media społecznościowe w biznesie stacjonarne 7 semestrów
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza stacjonarne/niestacjonarne 7 semestrów
Ekonomia ekonomika menedżerska stacjonarne/niestacjonarne 7 semestrów
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych stacjonarne/niestacjonarne 7 semestrów
 

Instytut Pedagogiczno-Językowy (studia I stopnia - licencjackie)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Filologia filologia angielska-nauczycielska stacjonarne 6 semestrów
Filologia języki obce w biznesie stacjonarne 6 semestrów
Filologia lingwistyka stosowana - jęz. angielski z jęz. niemieckim stacjonarne 6 semestrów
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego - NOWOŚĆ stacjonarne 6 semestrów
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media stacjonarne 6 semestrów
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną NOWOŚĆ stacjonarne 6 semestrów
Pedagogika logopedia stacjonarne 6 semestrów
Logopedia* - NOWOŚĆ stacjonarne 6 semestrów
 

Instytut Pedagogiczno-Językowy (studia II stopnia kończące się tytułem magistra)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Pedagogika wczesna edukacja stacjonarne 4 semestry
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią stacjonarne 4 semestry
Pedagogika pedagogika medialna stacjonarne 4 semestry
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stacjonarne 4 semestry
Logopedia* - NOWOŚĆ - stacjonarne 4 semestry
Filologia* - NOWOŚĆ - stacjonarne 4 semestry

Instytut Politechniczny (studia II stopnia kończące się tytułem magistra)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Zarządzanie procesami inzynierskimi NOWOŚĆ */** - niestacjonarne 4 semestry
 

Instytut Ekonomiczny (studia II stopnia kończące się tytułem magistra)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Studia menadżersko-prawne *** menadżer usług publicznych stacjonarne 3 semestry
Studia menadżersko-prawne *** menadżer analiz biznesowych stacjonarne 3 semestry
 

Instytut Pedagogiczno-Językowy (studia jednolite magisterskie)

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)Tryb studiówCzas trwania
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - stacjonarne 10 semestrów
Pedagogika specjalna edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną stacjonarne 10 semestrów
Pedagogika specjalna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka stacjonarne 10 semestrów
 * kierunek zostanie utworzony pod warunkiem uzyskania pozytywnej decyzji MNiSW
** w ofercie od semestru letniego 2020/2021
*** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej