Zgodnie z art. 51b ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 10.04.2020r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa CO-V-2 znajduje się zapis:

Art. 51b.

4. W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Powyższe oznacza, że na dzień dzisiejszy legitymacje zachowują ważność do dnia 24.07.2020.( stan zawieszenia przedłużono do 26.04.2020 r + 60 dni)