Milion złotych dla PWSZ w Elblągu

Milion złotych dla PWSZ w Elblągu - "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości"

7 lutego 2020 r. w gmachu MNiSW ogłoszono wyniki tegorocznej, drugiej edycji projektu pn. Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu znalazła się w gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które najlepiej i najskuteczniej kształcą swoich studentów, tym samym przygotowując ich do podjęcia pracy w regionie.

Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych - które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów – otrzymuje dodatkowe środki w wysokości 1 mln zł.

W ścisłej współpracy między ministerstwem a środowiskiem akademickim unowocześniamy polskie uczelnie – tak, aby nauka, szkolnictwo wyższe w jak największym stopniu stały się kołem zamachowym rozwoju gospodarczego Polski. Szczególnie ważną misję sprawują uczelnie zawodowe – Konstytucja dla Nauki zdecydowanie podnosi rangę tych uczelni, a wynika to z oczywistych potrzeb polskiej gospodarki, polskiego biznesu i przede wszystkim - polskich studentów” – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Uczelnie w konkursie DID są wyłaniane w oparciu o wybrane wskaźniki systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). Więcej na ten temat na: www.studia.gov.pl.


Data publikacji: 10 czerwca 2020

Przewiń do góry