Rekomendacje dotyczące kształcenia zdalnego

Rekomendacje dotyczące kształcenia zdalnego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało rekomendacje dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i poziomach kształcenia oraz na studiach podyplomowych.

Rekomendacje obejmują między innymi takie obszary, jak:

  • Organizacja kształcenia na odległość
  • Materiały dydaktyczne dla studentów
  • Prawa i obowiązki studentów i nauczycieli akademickich
  • Uznawanie efektów uczenia się w trybie nauki na odległość
  • Ocena (progresywna i formująca) postępów uczenia się na odległość
  • Proces dyplomowania

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW:

https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


Data publikacji: 30 marca 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu