Wizyta przedstawiciela Komisji Europejskiej

20 lutego 2020 gościliśmy w PWSZ w Elblągu przedstawiciela Komisji Europejskiej Panią Annę Monikę Modzelewską – opiekuna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wraz ze współpracownikami. Wizyta była poświęcona dyskusji na temat współpracy z otoczeniem gospodarczym i projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury, temu służącemu.
Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk krótko zrelacjonował, na czym polega silna strona programów studiów w Uczelni, które jak się okazuje, są bardzo skuteczne, ponieważ już po raz trzeci PWSZ w Elblągu otrzymała środki w ramach przedsięwzięcia „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” prowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1 milion zł rocznie). Warunkiem najważniejszym tego konkursu jest, aby bezrobocie wśród wszystkich absolwentów Uczelni, w ciągu roku po opuszczeniu Uczelni, nie przekroczyło 2%. Bardzo wysoka zatrudnialność absolwentów świadczy o wysokiej jakości kształcenia i dobrym dopasowaniu jego do rynku pracy.
Profesor Walczyk wyjaśnił, na czym polega „siła” kształcenia na profilu praktycznym w PWSZ w Elblągu. U podstaw tego leżą trzy innowacyjne przedsięwzięcia: półroczne praktyki zawodowe w powiązaniu z aplikacyjnymi pracami dyplomowymi, opisanie programu studiów za pomocą kwalifikacji zawodowych, do których one prowadzą oraz moduł kształcenia p.n.: Kultura społeczna i zawodowa poświęcony krzewieniu kompetencji społecznych u studentów.
Następnie, w czasie dyskusji wymieniono uwagi, w jaki sposób zmienić opisy stosowanych RPO tak, aby nie stanowiły one zbyt dużych, bezcelowych utrudnień. PWSZ w Elblągu opisała charakter prowadzonej współpracy z otoczeniem gospodarczym, społecznym i instytucjonalnym; 750 umów i porozumień z instytucjami, w sprawie praktyk zawodowych, ponad 20 szkół i klas objętych patronatem przez Uczelnię, 22 zespoły ekspertów w Centrum Transferu Technologii (CTT PWSZ w Elblągu), które mogą świadczyć kilkadziesiąt usług przyjętych do krajowej Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez PARP. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (AIP) PWSZ w Elblągu zainkubował 56 firm studencko-absolwenckich i otrzymał finansowanie czwartego projektu Startup House na trzy kolejne lata.
Od 2005 roku PWSZ w Elblągu zdobyła 43 projekty finansowane z zewnątrz (RPO, PO WER, NCBiR) na łączną kwotę 93,6 mln złotych.
Zespół wizytujący Uczelnię zagwarantował pomoc i udział w dyskusji o opracowywanym finansowaniu w kolejnym okresie.

 

 

 


Data publikacji: 21 lutego 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie