Wizyta przedstawicieli rosyjskiej uczelni partnerskiej

Wizyta przedstawicieli rosyjskiej uczelni partnerskiej

 29 i 30 stycznia 2020 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu gościło 3 przedstawicieli rosyjskiego Sankt-Petersburskiego Państwowego Uniwersytetu Rolniczego  i jego Kaliningradzkiej Filii: Prorektor z Sankt-Petersburga Nadieżda Cyganova, Dyrektor Kaliningradzkiej Filii Aleksander Siergiejewicz Rozhkov i Dyrektor Rosyjsko-Polskiego Centrum Kultury, Nauki i Edukacji w Polessku Anatolyj Ivanovicz Kibysz. W czasie wizyty odbyło się spotkanie z Rektorem prof. dr hab. inż. Zbigniewem Walczykiem, Prorektorem ds. organizacyjnych i naukowych dr Ireną Sorokosz oraz przedstawicielami dyrekcji Instytutów PWSZ w Elblągu. Obie Uczelnie zaprezentowały swoje jednostki. Goście zwiedzili również budynki dydaktyczne elbląskiej Uczelni. Obie strony zapowiedziały rozszerzenie współpracy i wymiany studentów oraz kadry dydaktycznej.

PWSZ w Elblągu współpracuje z Sankt-Petersburskim Państwowym Uniwersytetem  Rolniczym  i jego Kaliningradzką Filią od 2016 roku. Umowa obejmuje 3 kierunki studiów: Mechanikę i budowę maszyn, Inżynierię środowiska i Ekonomię. Od tego czasu realizujemy wymianę. Rosyjscy studenci i wykładowcy uczestniczą w warsztatach, zajęciach laboratoryjnych oraz konferencjach studenckich w PWSZ w Elblągu, natomiast polscy studenci wyjeżdżali na warsztaty ekologiczne do Obwodu Kaliningradzkiego. Od trzech lat realizujemy wspólnie projekt wymiany w ranach Programu Erasmus+. Do tej pory 2 studentów rosyjskich realizowało studia w Elblągu i nauczyciele obu uczelni prowadzili zajęcia ze studentami.

Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Petersburgu (SPbGAU) jest jednym z największych i najstarszych uniwersytetów rolniczych w Federacji Rosyjskiej. Został założony w 1904 roku. Uczelnia ma 8 wydziałów (Wydział technologii rolniczej, gleboznawstwa i ekologii; Wydział ogrodnictwa i technologii przetwarzania; Wydział ogrodnictwa i biotechnologii; Wydział gospodarki gruntami i budownictwa rolnego; Wydział systemów technicznych, usług i energii; Wydział zarządzania i rozwoju regionów wiejskich oraz Wydział prawa), gdzie studiuje około 7 000 studentów. W SPbSAU studiuje około 330 studentów zagranicznych z 34 krajów.

 SPbSAU oferuje 65 podstawowych programów edukacyjnych i 55 dodatkowych profesjonalnych programów edukacyjnych. Uczelnia przygotowuje specjalistów  na 24 kierunkach studiów licencjackich, 15  magisterskich, 23 studiach podyplomowych i 3 średnich kierunkach kształcenia zawodowego. Uczelnia ma kolegium (jako wydział), które oferuje szkolenia na 3 średnich kierunkach kształcenia zawodowego: produkcji i przetwarzania produktów rolnych, prawa i organizacji zabezpieczenia społecznego, turystyki. Uczelnia ma 6 obiektów sportowych, 7 ośrodków badawczych i laboratoriów, 9 akademików.

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku elbląska PWSZ-tka w swoich murach gości studentów z zagranicznych uczelni partnerskich. W obecnym roku akademickim w ramach Programu ERASMUS+ z bogatej oferty kształcenia skorzystało łącznie 22 zagranicznych studentów z: Firat University (Turcja), Recep Tayyip Erdogan University (Turcja), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universidad de Oviedo (Hiszpania), Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji. Obcokrajowcy przebywający w Instytucie Politechnicznym, Informatycznym, Pedagogiczno-Językowym i Ekonomicznym biorą udział w zajęciach na kierunkach: Pedagogika, Filologia angielska, , Informatyka, Ekonomia oraz Inżynieria środowiska.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, a jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus + powstał dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni. Elbląska PWSZ do programu przystąpiła w 2005 roku, uzyskując Europejską Kartę Erasmusa, która uprawnia ją do realizowania wyjazdów w ramach programu. Co roku ponad 40 studentów odbywa zagraniczne studia lub praktyki. Z programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele i pracownicy administracji poprzez udział w wyjazdach szkoleniowych i naukowych na terenie całej Europy. Jako partner europejski Programu, Uczelnia corocznie gości studentów i nauczycieli z  uczelni partnerskich.

Erasmus+ jest wspaniałą przygodą, pozwalającą m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.


Data publikacji: 09 lutego 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie