Wizyta Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wizyta Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

18 lutego 2020 r. w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu gościł prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu oraz dr inż. Wiesław Jastrzębski Przewodniczący Rady Uczelnianej PWSZ w Elblągu.

- Wizyta sekretarza stanu miała charakter spotkania roboczego, na którym poruszyliśmy ważne kwestie dla rozwoju współpracy Uczeni w regionie, w ostateczności służące rozwojowi całego regionu warmińsko-mazurskiego – mówi profesor Zbigniew Walczyk.

 

Dyskusje rozpoczął temat wprowadzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. W opinii PWSZ w Elblągu (podzielanej przez siostrzane państwowe uczelnie zawodowe) nowa ustawa rozwiązała parę problemów, które w poprzednim okresie, z pomocą obowiązującego wówczas ustawodawstwa, były trudne do przeprowadzenia. Nowa ustawa wzmocniła praktyczny profil kształcenia, ustanawiając sześciomiesięczne praktyki zawodowe i wprowadzając dydaktyczną ścieżkę kariery dla nauczycieli akademickich.

- Jest to niezwykle ważne, ponieważ dotychczas ci, którzy chcieli robić karierę, musieli podjąć się badań naukowych, co nie wszystkim odpowiadało – podkreślił profesor Walczyk. - Obecnie pierwszy stopień naukowy doktora można uzyskać, przygotowując aplikacyjną pracę doktorską. Na końcu kariery na ścieżce dydaktycznej możliwe jest osiągnięcie stanowiska profesora uczelnianego (bez habilitacji – wystarczy stopień doktora). Ponadto Uczelnia może ustanawiać nowe stanowiska pracy na ścieżce dydaktycznej.

PWSZ w Elblągu skorzystała z tego i utworzyła stanowiska: starszy wykładowca specjalista i wykładowca specjalista. Stanowiska te są przeznaczone dla nauczycieli akademickich, którzy są pracującymi specjalistami poza Uczelnią, a w Uczelni prowadzą zajęcia, w których przeważają praktyczne aspekty uczenia się.

 

Następnie dyskusja przeszła do innowacji, które w ostatnim czasie wprowadziła PWSZ w Elblągu do procesu kształcenia. Są to:

- praktyki zawodowe;

- opisanie programu studiów z użyciem kwalifikacji zawodowych (które na etapie opracowywania koncepcji na roboczo nazwano kwalifikacjami uczelnianymi systemu) ECEVET (European Credit System for Vocational Education and Training);

- trzecia innowacyjność służy nabyciu przez studentów kompetencji społecznych. Wprowadzono innowacyjny 4-semestrowy moduł kształcenia pn.: Kultura Społeczna i Zawodowa. W module tym zastosowano dwie metody: internalizacji i inspiracji wewnętrznej.

Podczas spotkania omówiono również współpracę między publicznymi uczelniami regionu (są dwie: UWM w Olsztynie i PWSZ w Elblągu). W dyskusji, w której wzięto pod uwagę wcześniejsze rozmowy o współpracy uczelni, wybrano kierunek kształcenia Informatyka jako najlepszy i najbardziej oczekiwany ze względu na bardzo szybki rozwój technologii informatycznych.

- PWSZ w Elblągu ma bardzo dobrą Informatykę, która wielokrotnie była nagradzana nagrodami krajowymi. Absolwenci tego kierunku, od początku istnienia Uczelni, stanowią silne zabezpieczenie kadrowe dla elbląskiego biznesu informatycznego - przekonuje Rektor.

 

Na koniec spotkania stwierdzono, że było ono pierwszym z serii, ponieważ zagadnienia współpracy w regionie są niezwykle pilne.


Data publikacji: 19 lutego 2020


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie