Warunki rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się metodą konkursu świadectw. Podstawą wpisania na listę studentów jest uczelniany wskaźnik rekrutacyjny „W” (szczegółowy opis dostępny w Uchwale Senatu 31/2019).

 1.  Wybierz swój kierunek i zapisz się on-line

  29.05.2020 - uruchomienie elektronicznych zapisów na studia (https://irk.pwsz.elblag.pl)
 2. * Dostarcz świadectwo maturalne do odpowiedniego Punktu Rekrutacyjnego
  *dotyczy TYLKO kandydatów, którzy:
  - zdawali maturą przed 2008 r.
  - zdawali maturę w roku 2008 i latach późniejszych i nie podpisali podczas egzaminu maturalnego zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
  Kandydat powinien dokonać opłaty w wysokości 85 zł za postępowanie rekrutacyjne na indywidualny numer konta, który jest automatycznie generowany dla każdego kandydata w systemie IRK, w zakładce płatności.
 4. Po zakwalfikowaniu dostarcz pozostałe dokumenty
  Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia należy dostarczyć lub wysłać listem poleconym pozostałe wymagane dokumenty 

 

UWAGI DODATKOWE!

Studia stacjonarne (dzienne i popołudniowe) są BEZPŁATNE!

 

Szczegółowych informacji o rekrutacji udzielają:

1) Biuro Informacji Rekrutacyjnej, tel. 55 629 05 54,

2) Dziekanat Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 51, 55 629 06 60

3) Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 51,

4) Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego  PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 07 00, 691 464 820

5) Dziekanat Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu, tel. 55 629 06 01